Välj bultcirkel

Villkor och betingelser | Velonity.se

Användarvillkor 

Impressum/information i enlighet med § 5 TMG / ansvarig för denna webbutik är: 
Adress:
Velonity - DF-Automotive
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensborg
 
E-Post: info@velonity.se
Telefonnummer: +45 52 69 57 78
VD: Daniel Jonas, Felix Lemke 
Internet: https://www.velonity.se
SVAT-id.Nummer: DE282006602 
Registernummer: HRB 9221 FL 
Register: Flensborg 
Alla leveranser och tjänster till konsumenter enligt 13 § BGB och till företagare enligt 14 § BGB sker enbart i enlighet med dessa villkor. 
 
1. Ingående av köpeavtal  
a) Erbjudandena i denna webbutik är inte bindande för oss som säljare, utan representerar en icke-bindande onlinekatalog. De representerar en inbjudan till dig att lämna ett bindande erbjudande i form av en beställning. Efter att du har lagt din beställning kommer du att få en bekräftelse från oss på mottagandet av dina beställningsuppgifter inklusive våra lagstadgade informationsskyldigheter via e-post. Bekräftelsen på mottagandet av beställningen sker tillsammans med godkännandet av beställningen direkt efter avsändning via ett automatiserat e-postmeddelande. Med detta bekräftelsemail har köpeavtalet ingått.  
 
Ett bindande köpeavtal, som även kan ingås i förväg, är följande: 
 • Om du har valt betalningsmetoden Amazon Payments ingås köpeavtalet när du bekräftar betalningsordern till Amazon. 
 • Om du har valt PayPals betalningsmetod ingås köpeavtalet när du bekräftar betalningsordern till PayPal.
 • Om du har valt betalningssätt via banköverföring ingås köpeavtalet vid tidpunkten för din bekräftelse av betalningsinstruktionerna för Banköverföring. 
 • Om du har valt en annan onlinebetalningsmetod som erbjuds av oss, ingås avtalet i allmänhet när du bekräftar betalningsordern med den valda leverantören.
b) En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. 
c) En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap (ett juridiskt partnerskap är ett partnerskap utrustat med förmågan att förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter.) som, när de inleder en juridisk transaktion, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.
 
2. Leveransbegränsningar 
Vi levererar till
 • Sverige (gratis)
 • Tyskland (gratis)
 • Finland
 • Norge
 • Danmark

3. Betalningsmetoder 

Du kan betala köpeskillingen på följande sätt: 
 • Kreditkort (Visa/Mastercard)
 • Förskottsbetalning via banköverföring 

Beroende på din fakturerings- och leveransadress erbjuder vi följande alternativ för betalning av köpet, om möjligen:


 • Paypal (Mobilpay)
 • Kontant vid avhämtning
 • 3x 4x Oney
 • AmazonPay
 • EPS-överföring
 • Finansiering
 • I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi i allmänhet följande betalningsalternativ, som varierar beroende på köparens faktureringsland. Betalning sker till Klarna;
Faktura: Betalningstiden är 14 dagar från avsändande av varan eller, vid andra tjänster, leverans av tjänsten. Fakturavillkoren för förköp vid leveranser inom Sverige finns här.
Avbetalningsköp (endast tillgängligt i Tyskland): Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala ditt köp i månatliga avbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (men minst 6,95 EUR) eller på de villkor som annars anges i kassan. Delbetalning sker i slutet av månaden efter att Klarna skickat en månadsfaktura. Du kan hitta mer information om hyresköp, inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter, här. 
Direktbetalning: Ditt konto kommer att debiteras omedelbart efter att du har lagt din beställning.
För betalningssätten faktura, delbetalning och autogiro är förutsättningen positiv kreditprövning. I detta sammanhang lämnar vi dina uppgifter vidare till Klarna för adress- och kreditprövningar som en del av köpinitieringen och behandlingen av köpeavtalet. Vi ber dig förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultatet av kreditprövningen.  
 
4. Äganderättsförbehåll  
a) För konsumenter gäller följande: 
De levererade varorna förblir vår egendom tills köpessumman är fullt betald. För betalning med check eller växel eller via banköverföring anses köpesumman vara betald när den oåterkalleligt krediteras vårt konto.  
b) För företagare gäller följande:  
De levererade varorna förblir vår egendom tills köpesumman är fullt betald. För betalning med check eller växel eller via banköverföring anses köpessumman vara betald när den oåterkalleligt krediteras vårt konto. Äganderättsförbehållet gäller även de anspråk vi har mot köparen från pågående affärsrelationer. Om värdet av det ovannämnda äganderättsförbehållet överstiger fordran eller anspråk på att vara säkrade med mer än 10 % av oss , kommer vi att frigöra ytterligare säkerheter på begäran. Om våra varor säljs vidare som en del av den normala driften, överförs nu eventuella anspråk som uppstår vid återförsäljning av varorna till oss för att säkerställa betalning av köpessumman, förutsatt att köpessumman inte har betalats i sin helhet när varan säljs vidare. I detta fall har köparen rätt att driva in fordran. Vi påtar oss denna uppgift. Fordringarna kan inte överlåtas till tredje part för indrivning. Om de varor som köpts av oss är bearbetade anses vi vara tillverkare av dessa nya varor, förutsatt att köpessumman ännu inte har betalats i sin helhet när varorna bearbetas.  
 
5. Priser  
Alla priser i varukorgen inkluderar den lagstadgade momsen i leveranslandet och inkluderar inte fraktkostnader. För leveranser till länder inom Europeiska Unionen (EU) behöver konsumenterna inte betala extra moms. För leveranser till länder utanför EU kan importskatt, importsavgift och andra importtullar påföras. Detta är köparens ansvar.
 
6. Ansvar för fel 
a) För konsumenter gäller följande:
För defekter i de nya varor som köpts av oss tar vi ansvar för fel under den lagstadgade perioden. För begagnade varor är felansvaret begränsat till 1 år från varans leverans. Ytterligare krav från köparen, i synnerhet på grund av garantier för produktkvalitet eller på grund av bedrägligt döljande av en defekt samt skadeståndsanspråk och anspråk vid skada på liv, kropp, hälsa och grov vårdslöshet, förblir opåverkade. 
b) För företagare gäller följande:
För defekter i de nya varor som köpts av oss tar vi ansvar för fel under den lagstadgade perioden. Ansvar för fel är uteslutet för begagnade varor. Ytterligare krav från köparen, i synnerhet på grund av garantier för produktkvalitet eller på grund av bedrägligt döljande av en defekt samt skadeståndsanspråk och anspråk vid skada på liv, kropp, hälsa och grov vårdslöshet, förblir opåverkade. Köparen ska besiktiga varan omedelbart efter leverans från den av oss beställda speditören, senast inom en period av 8 arbetsdagar, i den mån det är möjligt vid normal drift, och om ett fel uppstår, meddela oss omedelbart. Om köparen underlåter att meddela oss anses varan vara godkänd, om det inte föreligger ett fel som inte kunde konstateras vid undersökningen. Om ett sådant fel visar sig senare ska anmälan göras omedelbart efter det att det har upptäckts; annars anses varan vara godkänd även med avseende på detta fel. Rättidig avsendelse av meddelandet är tillräckligt för att behålla rättigheterna. Ovanstående regler gäller inte om vi har dolt felet på ett bedrägligt sätt. Synliga eller uppenbara transportskador ska omedelbart anmälas till transportören. Returer av alla art måste göras "gratis" 
c) Om en tillverkargaranti tillhandahålls för enskilda produkter, begränsar denna tillverkargaranti inte garantianspråken.  
 
7. Riskövergång 
a) För konsumenter gäller följande: 
Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av föremålet övergår inte till köparen förrän föremålet har överlåtits till denne. 
b) För företagare gäller följande: 
Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan övergår till köparen så snart vi har överlämnat varan till speditören, speditören eller den person eller institution som annars utsetts att utföra transporten. 
 
8. Spillolja 
Spilloljor är oljor som uppstår som avfall och som helt eller delvis består av mineralolja, syntetisk eller biogen olja. Spillolja hör inte hemma i avloppssystemet. Använda oljor får inte blandas med annat avfall. Du kan lämna in använd olja på din kommunala spilloljeuppsamlingsplats. Du kan även leverera eller skicka använd olja till oss utan kostnad upp till den mängd oljor du har köpt av oss. Vår adress: 
 
DF Automotive GmbH 
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensborg 
 
9. Notering enligt batterilagen 
Du är lagligt skyldig att lämna tillbaka använda batterier. Använda batterier får inte slängas i papperskorgen. Batterier, inklusive de i enheter, kan returneras till oss utan kostnad efter användning eller returneras med tillräckligt porto. Vår återtagningsskyldighet är begränsad till använda batterier av den typ som vi leder eller har haft som nya batterier i vårt sortiment, samt den mängd som slutanvändare vanligtvis gör sig av med. Vår adress: 
 
DF Automotive GmbH 
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensborg
 
Du kan desutom också kostnadsfritt lämna in använda batterier på din kommunala återvinningsstation En soptunna med kryss på batteriet eller dess förpackning gör att batteriet innehåller skadliga ämnen. Dessa förorenings ämnen beskrivs mer i detalj med förkortningen "Hg" = kvicksilver; "Cd" = kadmium og "Pb" = bly.
 
10. Ansvar 
Vi har lagt stor vikt vid att skapa innehållet i denna webbutik. Ändå kan vi ofta inte förutse produktionsrelaterade avvikelser i den tekniska informationen. Om vissa detaljer är av särskild vikt för dig, vänligen kontrollera dem innan någon installation. Följande gäller för konsumenter: bristande överhållning av dessa instruktioner kommer inte att påverka dina garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att avvika i färg och design, förutsatt att de inte är väsentliga för produkten. Vid uppsåt och grov vårdslöshet är vi fullt ansvariga. Vi är endast ansvariga för enkel och ringa vårdslöshet vid betydande avtalsförpliktelser. Ansvaret är begränsat till den typiskt förutsägbara genomsnittliga skadan vid tidpunkten för avtalets ingående. Eventuellt ytterligare ansvar är uteslutet. Denna begränsning och begränsning av ansvar gäller även våra ställföreträdare.
Den tidigare nämnda begränsningen och begränsningen av ansvar (både för oss och för våra ställföreträdare) gäller inte produktansvarskrav eller krav från garantiåtaganden som specifikt är avsedda att skydda kunden från uppkomna skador, såväl som för skador, från skada på liv, kropp och/eller hälsa. 
Denna webbutik kan innehålla länkar till andra webbplatser. När länkarna skapades kontrollerade vi dem och innehållet på motsvarande webbplatser för laglighet. Vi påpekar uttryckligen att vi inte är ansvariga för deras utseende och innehåll. Vi tar uttryckligen avstånd från allt innehåll på länkade webbplatser, eftersom vi inte har något inflytande på deras innehåll. Operatörerna av de länkade webbplatserna och deras innehåll är ensamma ansvariga för dem.
Gäller endast företagare: 
Saker som är anslutna (monterade) till andra saker måste justeras före montering och kontrolleras med avseende på passform. Vi påtar oss inga följdskador orsakade av bristande efterlevnad av denna bestämmelse. Dessutom måste du informera dig om eventuella villkor, begränsningar och besiktnings-godkännanden och följa dem innan du ingår köpeavtalet. Vid bristande överhållning av dessa instruktioner ansvarar vi inte för eventuella kostnader/skador till följd av detta.
 
11. Ytterligare information  
Efter att du har lagt din beställning får du en e-postbekräftelse från oss på att dina beställningsuppgifter har tagits emot, inklusive våra lagstadgade informationsskyldigheter. Denna bekräftelse utgör ingen orderbekräftelse. Ett försäljningsavtal/köpavtal ingås endast om vi inom en period på 3 arbetsdagar från mottagandet av din beställning bekräftar denna beställning genom att skicka varorna till dig eller genom att skicka en uttrycklig orderbekräftelse. Försäljningsavtalet/köpeavtalet förvaras av oss. Texten i försäljningsavtalet/köpavtalet som vi har lagrat kommer att meddelas dig vid bekräftelse på mottagandet av dina beställningsuppgifter. Du kan skriva ut den här texten eller spara den. Du har inte tillgång till denna data. Du kan identifiera inmatningsfel genom att kontrollera varukorgen och ändra dem där eller använda funktionen "Tillbaka" på föregående sida. Det språk som är tillgängligt för att ingå försäljningsavtalet/köpavtalet är uteslutande svenska. Vi är inte föremål för någon uppförandekod. 
 
12. Upphovsrätt  
Allt innehåll i denna onlinebutik, inklusive foton, texter (inklusive dessa villkor) och tabeller, är skyddat av upphovsrätt. Det är uttryckligen förbjudet att använda innehållet i denna onlinebutik, vare sig det är helt eller delvis, i någon form utan vårt uttryckliga tillstånd. 
 
13. Rättsliga meddelanden  
Europeiska kommissionen har inrättat en onlineplattform för online-tvistlösning("OS-platform") mellan entreprenörer och konsumenter. OS-plattformen kan nås på; https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Vi deltar inte i "Alternativ tvistløsning" (AS) via online Dispute Resolution Portal (OS).  
 
14. Slutliga villkor  
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller - så långt det är tillåtet - med undantag för FN:s köplag. Om du är konsument gäller detta endast i den mån de rättigheter du har rätt till i det land där du har din vanliga vistelseort inte begränsas eller dras in till följd av detta. Om köparen är en handlare enligt den tyska handelslagen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond, eller om han inte har en allmän handelsplats i Tyskland, måste vårt företags huvudkontor vara plats för alla tvister som härrör från detta avtalsförhållande. 
Skulle en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor vara eller bli ogiltiga påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den rättsliga regleringen träder i kraft i stället för den ineffektiva bestämmelsen.
 


icon-cookie-tire-bitten Vi använder kakor
Vi använder kakor på vår webbplats. Vissa är väsentliga, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och din upplevelse. Genom att klicka på ”Acceptera alla” samtycker du till användning av cookies och annan teknik för att bearbeta dina uppgifter. För mer information, se vår Dataskyddspolicy.
checkbox-essenziell Viktigt
checkbox-marketing Marknadsföring
checkbox-statistiken Statistik
checkbox-externe-medien Externa medier

Välj fordon

 • Fordon
 • Registreringsskylt